Varovanje osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  • Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  • Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli namerno posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.
  • Podatki, ki nam jih boste posredovali, ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, razen za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo z registriranimi člani portala in naše spletne trgovine.
  • Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.
  • Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.